شوهرتان را از دست بدهید ، رفتار با شوهر ، رفتار در زندگی ، زندگی زناشویی ، زناشویی ، روابط در زندگی ، شوهر داری

رفتارهایی که باعث میشود شوهرتان را از دست بدهید

رفتارهایی که باعث میشود شوهرتان را از دست بدهید سردی و یک فاصله پرنشدنی، از همین اتفاقات ساده جان می گیرد. همین چیزهایی که گاهی به دلیل صمیمیت و گاهی ادامه خواندن

ارسال شده در:
دسته بندی:

داستان کوتاه، آرزو

داستان کوتاه، آرزو یک زوج انگلیسی در اوایل ۶۰ سالگی، در یک رستوران کوچیک رمانتیک سی و پنجمین سالگرد ازدواجشان را جشن گرفته بودن.

ارسال شده در: