دسته بندی:

داستانک ، تجاوز

داستانک ، تجاوز سخنان حکیمانه بهترین کلیدهای خوشبختی در زندگی هستند متاسفانه بیشتر ماها به این حقیقت زمانی پی می بریم که دیگه کار از کار گذشته !

ارسال شده در:
دسته بندی:

ذکاوت

ذکاوت مردی در هنگام رانندگی، درست جلوی حیاط یک تیمارستان اتومبیلش پنچر شد و مجبورشد همانجا به تعویض لاستیک بپردازد.

ارسال شده در: