آشنایی با نرم افزار Sketchup 2013

معرفی نرم افزار SketchUp 2013 اسکچ آپ (SketchUp) از نرم‌افزارهای بسیار ساده و کار آمد سه بعدی سازی به خصوص در حوزه شهرسازی و معماری می‌باشد. این نرم‌افزار برای مهندسی ادامه خواندن

ارسال شده در: