سه شنبه , ۶ اسفند ۱۳۹۸

بایگانی ماهانه: آگوست 2016

شخصیت شناسی

تعریف شخصیت هر فردی دارای شخصیت منحصر به فرد خود می باشد یعنی تقریبا بطور قطع می توان گفت شخصیت هر فرد نیز با شخصیت تمام انسان های دیگر فرق دارد. در مورد تعریف شخصیت اختلاف نظرهایی بین صاحب نظران وجود دارد. ولی می توان در تعریف شخصیت به عناصر مشابه زیادی دست یافت. ما قصد تشریح تعاریف مختلف شخصیت را نداریم. لذا فقط تعریف لغت نامه روانپزشکی، انجمن روانپزشکان آمریکا را در مورد شخصیت می آوریم: “شخصیت” راه و روش مخصوصی از تفکر، احساس، رفتار فرد، و طرح …

توضیحات بیشتر »

ادامه ۵۰۰ نکته: ارایه سمینار

ارانه ی سمینار طرز آماده کردن سمینار نگران آن نباشید. نگات مهم ، طرح اولیه، و منابع را آماده سازید. سعی کنید برای سمینار خود ابزار مناسب دیداری فراهم کنید. کمی تمرین کنید. در روز مقرر ۵٫فراموش نکنید که اول خود را به طور مختصر معرفی کنید. فقط از روی نوشته های خود نخوانید. شنوندگان را جذب کنید. ۸٫مهلت تعیین شده را در نظر داشته باشید. ۹٫مطالب کوتاهی آماده داشته باشید. ۱۰٫سمینار خود  را خوب به پایان برسانید. استفاده از خود آموزها قبل از شروع کار با خود آموز،ببینید …

توضیحات بیشتر »

ادامه ۵۰۰ نکته برای دانشجوی موفق بودن

رویارویی با فراز و نشیب ها فراز و نشیب های زندگی را بپذیرید استفاده از فراز ها بار کاری خود را به قسمت های قابل کنترل تقسیم کنید. تا جایی که می توانید عضوی از یک گروه کاری باشید. احساستان را از خود پنهان نکنید. فراز و نشیب ها را به عنوان تجربیات آموزنده به کار گیرید. از زمان انجام برنامه سبقت بگیرید. چنان چه در نشیب عمیقی قرار گرفتید از کمک گرفتن ابایی نداشته باشید. همزمان چندین کار در دست اجرا داشته باشید. از انداختن تقصیر به گردن …

توضیحات بیشتر »

ادامه ۵۰۰ نکته برای دانشجوی موفق شدن

ادامه  تحصیلات خود را سازمان دهید مصمم باشید تا غرق نشوید. فهرست تهیه کنید. وظایف جدید محوله را به فهرست خود بیفزایید. به طور مرتب فهرست خود را مرور و بررسی کنید. در مطالعات خود تنوع ایجاد کنید. از مختصر ساعات اضافی استفاده کنید. کاری همیشه باخود همراه داشته باشید که همه جا بتوانید انجام دهید. فقط در مکان های مطلوب خود کار کنید. از همان آغاز راه هایی برای ارزیابی یادگیری خود فراهم کنید. هر زمان که می توانید با همکلاسی های خود کار کنید. بهترین مکان مطالعه …

توضیحات بیشتر »