جنگل سنگی
دسته بندی:

جنگل سنگی

جنگل سنگی جنگل سنگ (Stone Forest) و یا شیلین (Shilin) (به معنای “جنگل سنگ” ) در استان یوننان در جنوب غربی چین دارای شکلی بسیار عجیب و غیر عادی، در ادامه خواندن

ارسال شده در: