جمعه , 22 ژانویه 2021

بایگانی برچسب: سقراط

سخن بزرگان

سخن بزرگان

 

سخن بزرگان
سخن بزرگان

اگر کسی سخنی نداند در آنچه که نمی داند مباحثه و مجادله تمام می شود. سقراط

برای هر شب پیری در روز جوانی چراغی باید تهیه کرد. پلوتارک

جوانی ستاره ای است که فقط یک بار در آسمان عمر طلوع می کند. ژوبرت

به ما می آموزند که به خاطر بسپاریم اما نمی آموزند که فراموش کنیم. بازیل

حسادت از احمقانه ترین رذائل است زیرا به کسی منفعتی نمی رساند. بالزاک

خورشید صفت، با همه یکرو باش. بایزید بسطامی

دنیا آنقدر وسیع است که برای همه مخلوقات جایی هست، به جای آنکه جای کسی را بگیرید تلاش کنید جای واقعی خود را بیابید. چارلی چاپلین

همیشه به یاد داشته باشید که دنیا هرگز مدیون شما نیست زیرا قبل از شما نیز وجود داشته است. جان استیل

خشم با دیوانگی آغاز می شود و با پشیمانی پایان نمی پذیرد. فیثاغورث

هر چه ما را محدود می کند ما اسمش را می گذاریم بخت و اقبال. امرسون

عشق باید شادی بخش باشد نه رنج آور. ناپلئون

عشق بلایی است که همه خواستارش هستند. افلاطون

خدمت به خاطر خلق وظیفه نیست بلکه دارای لذتی است که سلامتی و شادمانی شخص شما را ازدیاد می کند. زرتشت

بحران های بزرگ مردان بزرگ به وجود می آورد. کندی

برای این که بزرگ باشی نخست کوچک باش. مثل هندی

ای مردم چرا سعادت را در خارج جست وجو می کنید، سعادت در درون شماست. بیوئیس

پایان.