یکشنبه , 17 ژانویه 2021

بایگانی برچسب: سلاما

عوامل دفع آهن بدن خود را بشناسید !

عوامل دفع آهن بدن خود را بشناسید

امروزه عامل های متعددی دست به دست هم می دهند تا از میران آهن بدنتان کاسته شود و بدنتان نتواند به درستی به عملکرد خود ادامه دهد.

کاهش میزان آهن و معمولا نتیجه ناکامی و یا نادرست و بی اطلاعی از منابع مناسب تامین کننده آهن است و عواملی مثل تان ها و فسفات ها مصرف بیش از اندازه فیبر در کاهش جذب آهن بدن موثر است.

از همه مهمتر مصرف زیاد چای به علت داشتن ترکیبات تانن ها، قابل رسوب است و مانع از جذب آهن می شوند و باید گفت: اصولا زمانی مواد در روده قابل جذب می شوند که به صورت محلول باشند زمانی که به صورت غیر محلول و رسوبی باشند غیر قابل جذب می شوند.

از عوامل دیگر که باعث عدم جذب آهن می شود می توان به انگل های روده ای اشاره کرد زیرا انگل ها مصرف کننده آهن بدن هستند و از طرف دیگر دستگاه گوارش را آزاد می کنند و به اشکال مختلف باعث کاهش جذب آهن می شوند.

برخی از بیماری ها همچون عفونت های روده ای مانع از جذب آهن می شود و باید گفت روده زمانی مواد را جذب می کند که آزردگی نداشته باشد و زمانی که دچار عفونت شود جذب آهن بدن را نیز به شدت کاهش می دهد.

از بهترین روش برای افزایش جذب آهن از مواد غذایی مصرف مواد حاوی ویتامین به همراه غذا است زیرا آهن سه ظرفیتی که در غذاهای گیاهی به وفور دیده می شود.

پایان.