دوشنبه , 25 ژانویه 2021

بایگانی برچسب: سلامتي با داوطلب شدن

داوطلب شويد تا بيشتر عمر کنيد!

داوطلب شويد تا بيشتر عمر کنيد!

پژوهش جديد دانشمندان دانشگاه اکستر نشان داده که داوطلبان از زندگي طولاني‌تر و سالم‌تري برخوردارند.
محققان دريافتند افرادي که بطور منظم به جامعه خود کمک مي‌کنند، نسبت به افرادي که هيچ گاه داوطلب نمي‌شوند، 20 درصد کمتر احتمال مرگ زودرس دارند.

مرور 40 پژوهش بين‌المللي نشان داد که کمک کردن به ديگران همچنين با تاثير مثبتي بر سلامت رواني، کاهش افسردگي و افزايش رضايت از زندگي همراه است.

اين پژوهش که در مجله BMC Public Health منتشر شده، به بررسي نتايج کارآزمايي‌هايي که بين يک تا 30 سال در حال اجرا بودند، پرداخته است.

البته دانشمندان درصدد کسب اطمينان بيشتر از اين موضوع هستند که افراد سالم‌تر، از زمان و انرژي بيشتري براي داوطلب شدن برخوردارند يا در حقيقت، داوطلب شدن براي کمک به افراد ديگر، باعث ارتقاي سلامت آنها شده است.

پایان.