جمعه , 15 ژانویه 2021

بایگانی برچسب: سلامت رواني

آيااين همان زندگي است که آرزويش را داشتيد؟

آيااين همان زندگي است که آرزويش را داشتيد؟

آيا واقعا در حال زندگي کردن هستيد؟ از زندگي لذت مي بريد يا تنها روزها را سپري مي کنيد ؟ روي سوالات مهمي که بايد براي داشتن زندگي اي با روح تر و شادتر، از خود بپرسيد  تمرکز کنيد و حتما پاسخ دهيد .

زندگي اي با روح داشتن چيزي فراتر از خوب به نظر رسيدن و خوب احساس کردن است. چيزي بيشتر از متوجه افکار خود بودن و فراتر از تسلط بر ايگو است. بلکه توجه و درک درون خود است و توجه به احساسات دروني براي تصميم گيري ها.

گفتن اين نکات از عمل کردن به آن ها آسان تر است، اما نتيجه عملي کردن آن، اين است که به طور حقيقي مي توانيد زندگي کنيد و آنگونه زندگي کنيد که در روياهاي خود تجسم مي کرديد.

حال سوال اين است که براي داشتن چنين زندگي اي به چه چيزهايي نياز است؟ براي شروع، بسيار مهم است که از خود سوال هاي درستي بپرسيد، از جمله اين که واقعا چرا در اين نقطه از زندگي هستيد و چطور مي توانيد در زندگي خود تغيير ايجاد کنيد.

شما بايد زندگي خود را چيزي بس بزرگتر و با هدف هايي بسيار که حتي قادر به تصورش هم نيستيد در نظر بگيريد.

براي داشتن چنين زندگي اي بايد به يک جهشي از ايمان برسيد که در آن با اطمينان کامل خود را سزاوار وفور، شادي و رهايي بدانيد. براي آغاز قدم نهادن در جاده زندگي اي با روح تر، ابتدا بايد اين ده سوال را از خود بپرسيد، هر روز يک سوال را با هم مرور مي کنيم ، براي آنها وقت بگذاريد و در سکوت پاسخ هايتان را يادداشت کنيد ، با خود صادق باشيد و از رويارويي با خود نترسيد .

life-you-want-1

1. آيا انساني شاد هستم؟

اين سوالي بسيار آسان است اما در عين ساه بودن، اساس زندگي بر مبناي آن است. زماني را با خود خلوت کنيد و در آرامش از قلب خود بپرسيد”آيا فردي شاد هستم؟” سعي کنيد پاسخ را با تمام وجود خود احساس کنيد. آيا احساس انقباض و انبساط به شما دست مي دهد؟

زندگي پر از احساس و روح، چيزي است که با احساس در ارتباط است نه با تفکر. احساساتتان معيار خوبي براي سنجش اين است که زندگي تان از لحاظ کيفي تا چه حدي احساسي و با روح است.