دوشنبه , 18 ژانویه 2021

بایگانی برچسب: سنجش سطح افراد واقع بین سطح افسردگی شما چقدر است

تست : آیا شما واقع بین هستید؟

آیا شما واقع بین هستید تست روانشناسی افراد واقع بین,نشانه های افراد واقع بین,ویژگی افراد واقع بین,سنجش سطح افراد واقع بین سطح افسردگی شما چقدر است,تست واقع بینی,روانشناسی

تست : آیا شما واقع بین هستید؟

باغچه : معمولا سطح افسردگی افراد واقع بین بیشتر از دیگران است.ایا شما جزو این افراد هستید یا نه؟

برای هر یک از عبارات زیر امتیازی از 1 تا 5 در نظر بگیرید ( 1= تقریباً هرگز ، 2= گاهی اوقات و 5= تقریباً همیشه ) . در پاسخ دادن به این پرسشنامه حداکثر صداقت خود را نشان دهید .

_____ انتظار دارم رفتارم بدون عیب و نقص باشد .
_____ وقتی هیجان اولیه ی یک رابطه جدید فرو می نشیند ، احساس بدی پیدا می کنم .
_____ در برخورد با حوادث از روش صبر کردن و دیدن استفاده می کنم .
_____ ترجیح می دهم قبل از خبرهای بد ، خبرهای خوب را بشنوم .
_____ سعی می کنم در حضور همسایه ها ، دوستان ، بستگان ، همکاران و غیره خودم راشاد نشان دهم .

_____ به جنبه های خوب اطرافیانم توجه می کنم .
_____ وقتی به کار ناخوشایندی بر می خورم ، آنرا به تعویق می اندازم .
_____ از شنیدن اخبار ناخوشایند اجتناب می ورزم .
_____ وقتی دیگران مرا دوست ندارند یا به طرز رفتارم اعتراض می کنند ، تعجب می کنم .

نحوه امتیازدهی

امتیازات به دست آمده را جمع کنید . امتیاز 10 تا 15 به این معناست که یا هنوز به خودتان دروغ می گویید و یا در شرایط واقع بینانه ای قرار گرفته اید . امتیاز 21 تا 34 بدین معناست که در زمینه هایی از زندگی هنوز خودتان را فریب می دهید . به هر سؤالی که امتیازی بیش از 2 داده اید ، توجه ویژه مبذول دارید . امتیاز 35 تا 50 بدان معناست که اغلب در رویا و در دنیای خیال سیر می کنید .

منبع : hidoctor.ir
گردآوری: مجله اینترنتی باغچه