دوشنبه , 18 ژانویه 2021

بایگانی برچسب: سه موضوعي که در مصاحبه کاري نبايد گفت

سه موضوعي که در مصاحبه کاري نبايد گفت !

سه موضوعي که در مصاحبه کاري نبايد گفت

سه موضوعي که در مصاحبه کاري نبايد گفت
سه موضوعي که در مصاحبه کاري نبايد گفت

مسايل مالي و چک و چونه زدن در مورد حقوق يکي از بهترين قسمت هاي مصاحبه هاي کاري است. شايد از شما پرسيده شود حقوق درخواستيتان چقدر است. يا شايد شغل دلخواه خود را پيدا کنيد اما حقوق آن به هيچ وجه خوب نباشد.

مسايل مالي و چک و چونه زدن در مورد حقوق يکي از بهترين قسمت هاي مصاحبه هاي کاري است. شايد از شما پرسيده شود حقوق درخواستيتان چقدر است. يا شايد شغل دلخواه خود را پيدا کنيد اما حقوق آن به هيچ وجه خوب نباشد.

همه ما براي کسب درآمد کار مي کنيم و مسلما تعيين حقوق از همان ابتدا يکي از واجبات به نظر مي رسد. اما بايد در مصاحبه کاري به  سه مورد حتما توجه داشته باشيد تا موجب خرابکاري نشود و بتوانيد حقوقي که تصور مي کنيد شايسته آن هستيد را دريافت کنيد.

«اصولابراي اين موقعيت کاري چه حقوقي پرداخت مي کنيد؟»

اگر اين سوال را در پاسخ به سوال «حقوق موردنظر شما چقدر است؟» بگوييد، مطمئن باشيد آنها از ميزان پول پرداختي موردنظرشان کم خواهند کرد. در ضمن، حالا که موقعيتي براي بيان خواسته شما پيش آمده است با بيان اين سوال مسخره، آن را از بين مي بريد و آنها هم از فرصت استفاده مي کنند و مبلغ موردنظر خود را به شما تحميل مي کنند. بعلاوه، اين مساله باعث مي شود آنها تصور کنند شما در مورد شغل دلخواه و حقوق آن هيچ اطلاعاتي نداريد و بدون تحقيق و مطالعه براي استخدام اقدام کرده ايد.
بهتر است از دوستان، آشنايان يا وب سايت هاي اينترنتي نُرم حقوق شغل خود را بيابيد و اطلاعات کامل براي مصاحبه برويد.

«بله! خوب به نظر مي رسد.»

اين را بدانيد کارفرما در مصاحبه کاري در مورد حقوق، پايين ترين مبلغ را پيشنهاد مي دهد. وقتي آنها مبلغي را پيشنهاد مي کنند اول به توانايي ها و مدرک خود فکر کنيد و ببينيد آيا واقعا منصفانه است؟ به اين توجه داشته باشيد آنها شما را مي خواهند و اکنون بهترين فرصت است براي خواسته هاي خود بجنگيد. مي گويند جنگ اول به از صلح آخر. مبلغ موردنظرتان را بگوييد و دلايل آن را نيز بيان کنيد.

«خيلي براي من فرقي ندارد»

در مرحله دوم مصاحبه که موضوع بحث، حقوق است، به هيچ وجه اين جمله را بيان نکنيد. لازم نيست به کارفرما بگوييد اگر بودجه شما کم است پس من هم از حقوق خود صرف نظر مي کنم و همان مبلغ پايين پيشنهادي شما را قبول مي کنم. اين نوعي ترفند شرکت ها است که با کمترين حقوق بهترين کارمندان را جذب کنند. اتفاقا نبايد انعطاف پذير باشيد. تحقيق کنيد و مبلغ درست و شايسته شغل خود را پيدا کنيد و براي به دست آوردن آن هم اصرار داشته باشيد.

پایان.