جمعه , 22 ژانویه 2021

بایگانی برچسب: سیستم ایمنی بدن که مجموع شگفت انگیزی از پادتن ها و داروهای طبیعی از قبیل آنترفون را می سازد.

پیری و دستگاه ایمنی

سلطان دستگاه ایمنی

پیری و سیستم دفاعی بدن
پیری و سیستم دفاعی بدن

به نظر می رسد که پیری، تحت تاثیر سه سیستم متمایز، اما مرتبط با هم قرار دارند:
1-    مغز.
2-    سیستم غده درون ریز که هورمون ها را ترشح می کند.
3-    سیستم ایمنی بدن که مجموع شگفت انگیزی از پادتن ها و داروهای طبیعی از قبیل آنترفون را می سازد.

ظاهرا مغز با پیر شد، زوال نمی یابد. پژوهشگران می پندارند که نورون های مغز می تواند تا150 تا 200 سال دوام بیاورند، به شرطی که سیستم های پشتيباني آنها در بدن از کار نیفتد. تعداد سلول های عصبی مغز، در یک یا دو سالگی به حداکثر خود می رسد و از آن به بعد ثابت می ماند.

همان گونه که عضلات برای انقباض طراحی شده اند، سلول های مغز نیز برای دریافت تحریک به وجود آمده اند و همان گونه که تمرین های منظم، عضلات را تقویت می کند، تحریک مداوم سلول های مغز نیز، مغز را سالم نگه می دارد. مغز بر پایه تحریک رشد می یابد و بدون آن می میرد. از مغز خود استفاده کنید، و گونه آن را از دست خواهید داد. آزمایش مغز افراد در کالبد شکافی نشان داده شده که مغز اشخاص نسبتا سالم 68 تا 92 ساله، شاخه های دندریتی بلندتر و گسترده تری از مغزهای افراد ميانسال دارد، اما حتی اگر مغز بتواند بسیار بیشتر از عمر کنونی ما سالم بماند، ممکن است خود عامل زوال دیگر دستگاه های بدن ما باشد، مثلا بر هورمون های ما تاثیر منفی داشته باشد.

نقش«تیموس»  به عنوان سلطان دستگاه ایمنی، در اوایل دهه 60 با کشف خانوده ای از هورمون های تیموس به نام«تیموزین ها » پدیدار شد. اکنون معلوم شده که تیموزین ها، دستگاه ایمنی بدن حيوانات پیر را فعال می کنند و ممکن است همین کار در انسان نیز آنجام دهند.

یک دلیل کاهش کارایی دستگاه ایمنی با افزایش سن، پیر شدن غده تیموس است. هنگام تولد، تیموس به اندازه یک گردوست. در زمان بلوغ، شروع به کوچک شدن می کند و در کهولت، ممکن است به یک دهم اندازه اولیه خود برسد. این غده در سراسر عمر ما کارش را ادامه می دهد، اما پس از 40 سالگی قدرتش روبه نزول می رود. بالاترین مقدار تیموزین ها در خون، از زمان تولد تا 5 سالگی مشاهده می شود. آزمایش ها نشان داده اند که تیموزین ها قدرت ترشح پادتن از گلبول های سفید خون افراد مسن را افزایش می دهد.

پایان.