پنج‌شنبه , 21 ژانویه 2021

بایگانی برچسب: سیگار و روشی برای ترک آن

تقویت اراده ،نخستین پله موفقیت در ترک سیگار !ً

تقویت اراده ،نخستین پله موفقیت در ترک سیگار

اگر می خواهید سیگار را ترک کنید باید بیاموزید که با قدرت اراده می توانید مرحله به مرحله اقدامات لازم را به عمل بیاورید.

لازمه ی ترک سیگار، تقویت خویشتنداری و انضباط شخصی است تا به هنگام ایجاد وسوسه، بتوانید آن را کنار بزنید و به راه خود ادامه دهید. البته بیشتر سیگاری ها نمی توانند اراده شان را بر وسوسه سوار کنند و یکی از دلایلی هم که اولین سیگار خود را کشیدند، همین است.

یکی از علت هایی که تقویت اراده را برای سیگاری ها دشوار می سازد این است که باید این امر را با تصمیم به ترک و پایبندی به آن آغاز کنند. برخی از این افراد به طور کلی در تصمیم گیری برای هر کاری برخی در عمل به آنها مشکل دارند. در هر صورت جزء هر دسته که باشید، اگر می خواهید این اعتیاد را ترک کنید باید بیاموزید که با قدرت اراده می توانید مرحله به مرحله اقدامات لازم را به عمل بیاورید.

از آنجا که قدرت اراده اغلب با انتخابی همراه است که سبب می شود فرد احساس محرومیت کند، بهتر است در طرز فکرتان تجدیدنظر کنید. یعنی به جای اینکه تصور کنید از سیگار محروم شده اید، زندگی طولانی و زیبایی را که پس از روز ترک خواهید داشت، در نظر بیاورید.  مسلم است که ترک این اعتیاد با چالش هایی همراه خواهد بود. اما اگر به جای این که خود را سرشار از زندگی ببینید بر این موضوع تمرکز کنید که از کشیدن سیگار محروم هستید، انگیزه و میل شما برای ترک کاهش می یابد. در واقع تمرین خویشتنداری همان تمرین ساختن شخصیت است و فواید زیادی به دنبال دارد.

یکی از مهم ترین دستاوردهای قدرت اراده “نه” گفتن بجاست؛ که به طور معمول ناخوشایندترین قسمت برای ترک هر نوع عادتی، برای بیشتر افراد به شمار می رود. هر چند برای گفتن همین یک واژه کوچک “نه” باید قدرت و مهارت کافی داشته باشید. برای نمونه، اگر قرار است دوستانتان پس از ساعت کاری دور هم جمع شوند و شما حدس می زنید که نخواهید توانست بر وسوسه ی سیگار کشیدن چیره شوید، دعوت آنها را نپذیرید.

اگر در همین روزهای نخستین ترک خویشتنداری را تمرین کنید، زودتر می توانید بدون ترس از وسوسه شدن در چنین جمع هایی حاضر شوید.به خاطر داشته باشید که ترک این اعتیاد با انتخاب آغاز می شود ولی با قدرت اراده ادامه می یابد.

 

پایان.