چهارشنبه , 27 ژانویه 2021

بایگانی برچسب: شامپو ها از عوامل مهم چاقي!

شامپو ها از عوامل مهم چاقي!

شامپو ها از عوامل مهم چاقي!

عامل چاقی
شامپو ها از عوامل مهم چاقي!

مواد آرايشي و بهداشتي مانند شامپو ها نيز حاوي ترکيبات مصنوعي موسوم به فتالات ها هستند که به نوبه خود مختل کننده فعاليت هاي هورموني بدن هستند و تاثير چشمگير در تشديد فرآيند چاقي دارند.
متخصصان سلامت مي گويند رشد نرخ چاقي با افزايش سطح مواد شيميايي و صنعتي در محيط زيست ارتباط مستقيم دارد.

متخصصان معتقدند قرار گرفتن در معرض موادي خاص در مدت زمان رشد جنين يا در سالهاي نخست پس از تولد رشد معمول سيستم هورموني بدن را دچار اختلال مي کند، به رشد بيشتر سلول هاي چربي منجر مي شود و توانايي بدن را در ارسال و دريافت سيگنال هايي براي داشتن عملکرد سالم تضعيف مي کند.
مواد آرايشي و بهداشتي مانند شامپو ها نيز حاوي ترکيبات مصنوعي موسوم به فتالات ها هستند که به نوبه خود مختل کننده فعاليت هاي هورموني بدن هستند و تاثير چشمگير در تشديد فرآيند چاقي دارند.

از سوي ديگر نوعي مواد شيميايي موجود در پلاستيک هاي وينيل کلرايد موسوم به ارگانوتين ها از جمله ترکيباتي هستند که در محيط زيست باقي مي مانند و از ديگر عوامل چاق کننده مهم محسوب مي شوند.

 

پایان.