یکشنبه , 17 ژانویه 2021

بایگانی برچسب: شتاب به سوی خوشی

چگونه بر مشکلات مالی چیره شویم.

مشکلات را بنویسید

پول و سرمایه
طلا و پول

تمام ناراحتی هایی را که به دلیل افزایش فشار مالی تحمل می کنید، تمام چیزهایی که شایستگی داشتن آنها را دارید اما توانایی خریدشان را ندارید و در دفترچه یادداشت خود بنویسید، این که نداشتن پول زیاد برای شما چه مشکلاتی در بردارد؟

چه کارهایی می خواهید انجام دهید که اکنون قادر به انجامشان نیستید؟ برای چه چیزهایی دلتنگ می شوید؟ شاید با داشتن پول اعتماد به نفس به دست آورید، شاید بتوانید از احساس آزادی بیشتری برخوردار شوید.

پول و سرمایه
پول و سرمایه

بهترین راهبرد برای پیشرفت مالی، فرار از ناراحتی و شتاب به سوی خوشی است. اگر اکنون پولی کافی در اختیار ندارید به این دلیل است که مغز شما ناراحتی را به کسب پول مرتبط می داند. زمانی که مغزتان به شما می گوید که«ثروت اندک اندک جمع می گردد» بگویید بله، صد درصد درست است.

پایان.