شنبه , 16 ژانویه 2021

بایگانی برچسب: شستن پاها با آب سرد

بهداشت دست و پا:

بهداشت دست و پا:

مراقبت از دست و پا
مراقبت از دست و پا

هیچ قسمیت از بدن به اندازه دست ها با اشیای خارجی در تماس نیست.

دست ها محل مناسبی برای رشد میکروب ها است. از این رو باید پس از رفتن به توالت و قبل از خوردن هر چیز مخصوصا غذا حتما دست ها را با آن و صابون شسته سپس خوب خشک کنید تا از ترک برداشتن پوست دست ها جلوگیری شود.

نرم کردن دست با گلیسیرین و کرم های پوستی بهداشتی مخصوص، در زمستان از ترک برداشتن پوست جلوگیری می کند.

دست ها بسیاری از میکروب ها را به دهان وارد می کنند و موجب آلودگی و بیماری می شود.

مراقبت از دست و پا
مراقبت از دست و پا

مراقب زخم ها و خراش های دست ها بسیار ضروری است. در صورت صدمه دیدن دست ها مانند بریدگی بسیار عمیق، پس از انجام کمک های اولیه باید فورا به پزشک مراجعه شود.

ناخن دست ها بهتر است همیشه کوتاه نگه داشته شود. ناخن پاها را که هم در میان کفش و جوراب پنهان می ماند باید کوتاه کرد.

در پاهای انسان غدد عرق زیادی وجود دارد که این غده های در پا ایجاد رطوبت و عرق می کند، از این رو لازم است پاها هر روز با آب تمیز و خوب خشک شوند.

 

کفش باید راحت بوده و برای پا فشاری ایجاد ننماید.
کفش باید راحت بوده و برای پا فشاری ایجاد ننماید.

برای یک فرد کفش مناسب و جوراب های متعددی لازم است تا به موقع تعویض و شسته شوند. کفش باید راحت بوده و برای پا فشاری ایجاد ننماید. کفش های تنگ، نوک باریک، و پاشنه بلند سبب ایجاد ناراحتی و تغییر شکل پا می شود و گاهی تولید زخم های دردناک و میخچه پا می نماید.

کفش هایی که باعث نارحتی پا می شوند، بر روی اندام تاثیر گذاشته آن را از وضع مستقیم منحرف نامناسب می سازد. میخچه پا یکی از ناراحتی هایی است که در اثر راحت نبودن کفش ایجاد می شود. در صورتی که میخچه پا ایجاد شد، باید از زخم شدن آن جلوگیری نمود تا عفونتی حاصل نشود. هیچگاه نباید آن را برید بلکه با استعمال چسب های مخصوص و مواد دارویی آن را از بین برد.

 

پایان.