جمعه , 22 ژانویه 2021

بایگانی برچسب: شناخت تفاوت مغز زنان و مزدان

تفاوت بین مغز زن و مرد

مغز زنان، مغز مردان

 

تفاوت بین مغز زن و مرد
تفاوت بین مغز زن و مرد
تفاوت بین مغز زن و مرد
تفاوت بین مغز زن و مرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
تا کنون کنجکاوی بسیاری در مورد عملکرد مغز وجود داشته اما باید گفت که کمترین اطلاعات حاصل شده است.
محققان طی این بررسی ها تفاوت های شگفت انگیزی بین مغز زنان و مردان یافته اند، برای سالیان سال تصور می شد تفاوت جنسی در عمل کرد مغزی توسط هورمون های جنسی استروژن و تسستروژن کنترل می شود ولی اکنون دریافته اند که بین چهار لوب زنان و مردان از نظر عمل کرد تولید مواد شیمیایی و اندازه تفاوت وجود دارد.
تمایل زنان برای همدلی گیرایی اجتماعی مربوط به بخشی از مغز است که ایستموس یا تنگراه نام دارد. تنگراه باریکه ای از بافت است که دو بخش- استیموس- بزرگتر اندام را به هم وصل می کند. در ورد این بخش نیز باید گفت که ایستموس نیمکره چپ مغز را به نیم کره راست پیوند می دهد. این دو بخش در مردان ضخیم تر از مردان است و همچنین ارتباط قوی بین دو نیمکره مغز می تواند دلیل موفقیت زنان در برقراری ارتباط عاطفی از طریق زبان باشد. به طور کلی نیمکره چپ مغز مسئول فعالیت های منطقی و ظریف و موشکافانه است.
خواندن، نوشتن، تجزیه و تحلیل و دانش و مهارت و مدیریت علوم بر عهده این بخش است. نیمکره راست مسئول تفکرات خیالی و تصورات و هنر است که در خلق، استنباط، احساس و شوخ طبعی نقش دارد. البته به خاطر نقش نیمکره کمتر آن در چرخه علوم، ین بخش نیمکره کوچکتر یا کمتر شناخته می شد. مسلما می توان فهمید که ارتباط قوی تری بین این دو نیمکره چقدر دارای مزیت است. برای مثال نیمکره چپ مغز با توجه به پردازش های نیمکره راست، بیان بهتری از احساس را ارائه خواهد داد.

تفاوت بین مغز زن و مرد
تفاوت بین مغز زن و مرد

درحالی که تصور می شود مغز مردان از نظر فیزیکی بزرگتر است- زیرا اندازه مغز با اندازه بدن مرتبط است- باید گفت که کورتکس(قشر مخ) زنان 15 تا 20 درصد بزرگتر از مردان است. این بخش از مغز، مسئول عمل کردهای اولیه مثل سخن رانی، حرکت و استنباط و احساس است، ولی در مقابل این مزیت تکامل یافته مغز زنان، بخش سفید مغز مردان پاسخگو خواهد بود. به طور کلی بخش سفید مغز مسئول ارتباطات درونی مغز است. این بخش، همه آنچه را که مغز فرا گرفته است را سازماندهی می کند و باید گفت که هر چه ارتباطات و اتصالات بخش سفید مغز بیشتر باشد، فرد باهوش تر است.
مولفه های علوم و دانش- حافظه، احساس و مهارت ها_ همگی به بخش های مختلف مغز واگذار شده است و تنها به طرز صحیح و قابل قبول مورد استفاده قرار می گیرند. یعنی هر چه ارتباطات بخش سفید مغز بیشتر باشد، توانایی سازماندهی، توجه به جزئیات، ارتباطات فضایی و حل مشکلات بیشتر خواهد بود. مردان جوان به صورت هوشمند و سیستماتیک فکر می کنند و همین مساله دال بر توجه آنها به بازی لوگر در کودکی است، یعنی تمایل زیادی به فهم سیستم های هندسی و تجسم کردن دارند و در مردان بالغ توانایی ره یابی و مهندسی از نشانه های این قابلیت است.
با همه این اوصاف باید گفت تفاوت مغز زنان و مردان نباید بیش از اندازه مورد تاکید قرار بگیرد. محققان معتقدند تفاوت های عصبی هر فرد بیشتر از تفاوت های بین زن و مرد قابل مشاهده و توجه است. بر ای مثال باید گفت که تعداد بافت های عصبی در جسم پنبه ای مغز هر فرد تا سه برابر می تواند متفاوت باشد، بنابراین علی رغم بعضی از این ادعاها نظیر اینکه «افراد راست تخیلی و افراد چپ مغز حسابگر هستند» باید گفت که آنچه دیده شده، خوانده شده و تا کنون کشف شده است هنوز رمز گشای دنیای درون هر فرد است.

 

پایان.