چهارشنبه , 20 ژانویه 2021

بایگانی برچسب: شکل خوابیدن شما به شما چه می گوید

شکل خوابیدن شخصیت را برملا می‌کند !

شکل خوابیدن شخصیت را برملا می‌کند

 چهار حالت خواب را مشخص کرده و اظهار کرد که شکل خواب جنینی که از طرفداران بیشتری در میان افراد نگران برخوردار بوده، رایج ترین شکل خوابیدن است. در نوع اول که بیش از نیمی از انسان‌ها از این شکل خواب استفاده می‌کنند که در آن زانوی فرد به سمت بالا کشیده شده و سر به داخل بدن خم شده است.

هرچه میزان این جمع‌شدگی بیشتر باشد، فرد به دنبال آسایش بیشتر است. دومین نوع رایج، موقعیت خواب کتابی است که 28 درصد از آن استفاده می‌کنند.

در این موقعیت، بدن فرد کشیده بوده و بازوها و پاها در کنار هم قرار دارند که به گفته فیپس نشانه لجبازی بوده و این افراد احتمالا پس از بیداری محکم‌تر از زمان خواب خواهند بود. 25 درصد از انسان‌ها به خواب در موقعیت مشتاق یا آرزومند تمایل داشته که بازوها به سمت جلو کشیده شده‌اند و از نظر فیپس یا به دنبال یک رویا بوده یا یک رویا به دنبال آنهاست. این افراد بدترین منتقدان خود هستند و همیشه انتظار بهترین نتایج را دارند.

آنها با اشتیاق برای مقابله با چالش‌های روز از خواب بیدار می‌شوند. احساس کنترل کمتری روی زندگی خود برخوردارند.

از لحاظ فیزیکی این یکی از ناراحت‌ترین موقعیت‌ها برای خواب به شمار می‌رود. فیپس برای این پژوهش از افراد خواست تا رایج‌ترین موقعیت خواب خود را ثبت کنند. به گفته وی، یک خواب شب خوب می‌تواند فرد را برای روز بعد آماده کند و موقعیت‌های خوب نیز شکل احساس فرد را در زمان بیداری تعیین خواهد کرد.

پایان