پنج‌شنبه , 28 ژانویه 2021

بایگانی برچسب: شیطان

خاک آب آتش

انسان حیوان شیطان

 

آب و حیوانات
آب و حیوانات
خاک و انسان
خاک و انسان

 

گویند آدمی از خاک است و جن از آتش و حیوان از آب، پس حیوان را قدرت غلبه بر جن نیست، و آدمی را توان غلبه بر هر دو، زیرا، آب آتش را خاموش می کند و خاک را توان محو ساختن هر دو است.