جمعه , 22 ژانویه 2021

بایگانی برچسب: ضرب المثل

ضرب المثل

 یک دستم سپر بود، یک دستم شمشیر،
با دندان هایم که نمی توانستم بجنگم!

مثل آباد

مردی که بسیار ادعای شجاعت و لیاقت می کرد به جنگ رفت، در روزهای اول بسیار از شجاعت ها و دلاوری هایش در سایر میادین جنگ با هم رزم هایش صحبت می کرد همه که از تعریف های او به وجد آمده بودند روز شماری می کردند که نوبت حضور آنها در میدان اصلی جنگ برسد تا شاهد هنر نمایی آن مرد باشند و آن روز فرا رسید، مرد با سپر و شمشیر به جنگ رفت. حریف، وسط میدان هیچ درد سر و مقاومتی او را با زانو در آورد. از مرد در حالی که اشک می ریخت پرسیدند: “تو چرا کوچک ترین پاسخی به حمله های حریف ندادی؟” مرد گفت: یک دستم سپر بود، یک دستم شمشیر، دست بندبود. با دندان هایم که نمی توانم بجنگم!

این ضرب المثل درباره افرادی به کار می رود که برای توجیه بی لیاقتی و موفق نشدن خود بهانه ها و دلیل های مختلف می آورند تا کار خود را مورد قبول جلوه دهند.

پایان.